Pravidla klubu

Závazná pravidla pro členy Golf Club Davis

1.    V rámci využívání výhod klubu dbá člen GC Davis na dodržování golfových pravidel a golfové etikety.

2.    Člen GC Davis nejprve vloží svůj požadavek na hru do interního registračního systému Rezervace GC Davis (rezervace.gcdavis.cz).

3.    Následně po vložení požadavku na hru do systému rezervace.gcdavis.cz si člen zamluví TeeTime na daném hřišti (telefonicky, přes teetime.cz). Pak společně s bodem 2 je rezervace hotová a platná!

4.    Člen neprodleně zruší svou rezervaci hracího času, jakmile se vyskytnou okolnosti, které mu nedovolí rezervovanou hru odehrát a umožní tak ostatním členům či hráčům využít uvolněný hrací čas. Zrušení rezervace je nutné provést jak v rezervačním systému GC Davis (rezervace.gcdavis.cz), tak na recepci hřiště, na kterém měla být hra odehrána.

5.    V případě, že dojde k porušení některého z pravidel, které se týká rezervace hracího času či zrušení rezervace hracího času, bude postupováno následovně: první porušení pravidla – napomenutí člena včetně zrušení rezervace u které byl prohřešek zjištěn, druhé porušení pravidla – 14 dní bez možnosti rezervace hracího času, třetí porušení pravidla – 4 týdny bez možnosti rezervace hracího času, další porušení pravidla – vyloučení z klubu bez nároku na vrácení členského poplatku či jeho poměrnou část.

6.    Před zahájením hry, je člen povinen se na recepci golfového hřiště prokázat platnou klubovou kartou člena GC Davis spolu se svou kartou člena České golfové federace.

7.    Člen GC Davis má povinnost včas uhradit roční členský poplatek převodem na účet číslo 6801777001/5500 Raiffeisenbank a to nejpozději do 7 dnů od data odeslání své přihlášky do GC Davis nebo odeslání žádosti o prodloužení členství.  Jako variabilní symbol platby uvede své rodné číslo.

8.    Bez úhrady do 7 dnů ročního členského poplatku GC Davis není členství platné.

9.    Nová žádost o členství, stejně jako prodloužení členství, podléhá v obou případech schválení Správní rady, která má právo zamítnout žádost žadatele o členství případně o jeho prodloužení. V případě zamítnutí se Správní rada vyjádří v nejkratší možné době od přijetí žádosti.

10.    Členství v  GC Davis je nepřenosné a člen jej nesmí vědomě zneužít pro rezervaci jiné osoby . Členská karta GC Davis je vystavována na konkrétní jméno člena. Pokud dojde ke zneužití, bude člen okamžitě vyloučen z klubu bez nároku na vrácení členského poplatku či jeho poměrné části.

11.    Členství v GC Davis je platné  na jeden kalendářní rok a to vždy od 1. ledna do 31. prosince. V případě, že bude členský poplatek uhrazen až po prvním lednu daného roku, je klubového členství platné až od data úhrady členského poplatku.

12.    GC Davis nenese žádnou zodpovědnost za nevyužití výhod člena klubu.

13.    V případě nákupu členství v letních měsících, vystavíme členství za speciální zvýhodněnou cenu.

14.    GC Davis disponuje 39ti hracími místy pro prvních 90 členů, a pak při každém dalším 10. členovi přikoupíme další hrací místo.

15.    Náš golfový klub má kapacitu 500 členů. Po navršení počtu členů se klub uzavře a stane se privátní. Noví žadatelé o členství budou sepsáni na čekací listině.

Pravidla rezervací

Připravili jsme pro Vás rezervační systém, který spravedlivě umožní všem členům využívat naše hřiště.

1.    Hrací místo si rezervujte maximálně 3 dny předem.

2.    Další HRU si můžete rezervovat až po odehraném kole.

3.    Vytvořte (zadejte) rezervaci v rezervačním systému GC Davis – http://rezervace.gcdavis.cz/

Nově se dny mění v 22:00 hodin (místo půlnoci).

4.   Poté vytvořte (zadejte) Vaší registraci na hřiště přes Teetime.cz nebo zavolejte na hřiště a rezervujte si konkrétní den a čas na hru.

5.    Hrací místo zrušte nejpozději 24 hodin před konkrétní hrou a to v rezervačním systému, a poté zrušte na hřišti vaše fee. Pokud hru neodhlásíte včas, jiný hráč již nemůže tento termín využít. Pokud nastanou okolnosti, že nemůžete rezervaci méně než 24 hodin dopředu, pro zrušení rezervace se obraťte na clenstvi@gcdavis.cz .

6.    Takto postupujte u všech hřišť GC Davis:

7.    ŠANCE!!! Druhou hru lze rezervovat v případě, že v aktuální hrací den,  OD 8 hodin budou volná místa na hřišti. NECHCEME, ABY VOLNÁ MÍSTA PROPADLA!!!

UPOZORNĚNÍ:

SANKCE ZA PORUŠENÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU:
1.    PORUŠENÍ  –  NAPOMENUTÍ ČLENA VČETNĚ ZRUŠENÍ REZERVACE, U KTERÉ BYL PROHŘEŠEK ZJIŠTĚN.
2.    PORUŠENÍ  –  14 DNÍ BEZ MOŽNOSTI REZERVACE.
3.    PORUŠENÍ  –  4 TÝDNY BEZ MOŽNOSTI REZERVACE.
4.    PORUŠENÍ  –  VYLOUČENÍ Z KLUBU BEZ VRÁCENÍ ČLENSKÉHO POPLATKU ČI JEHO POMĚRNÉ ČÁSTI.