Pravidla golfu

Pravidla golfu – Otázky

1.  Jaké povinnosti mám u prvního odpaliště ?
2.  Kdo má na prvním odpališti přednost, kdo na následujících ?
3.  Jak daleko mohu natýčkovat míč před značky na odpališti ?
4.  Jak daleko mohu natýčkovat míč za značky na odpališti ?
5.  Jak se mám chovat, když se některý ze spoluhráčů připravuje na ránu ?
6.  Kolik holí mohu při hře použít ?
7.  Kolik hráčů může nejvíce hrát v jedné skupině současně ?
8.  Kdy musím za mnou hrající hráče nechat předejít ?
9.  Jak dlouho mohu hledat míč ?
10.  Kdy mohu prohlásit míč za nehratelný ?
11.  Jak postupuji, když prohlásím míč za nehratelný ?
12.  Co znamená ”OUT” ?
13.  Jak je ”OUT” značen a kdy je míč v ”OUTu” ?
14.  Co značí červené kolíky na hřišti ?
15.  Co značí žluté kolíky na hřišti ?
16.  Co značí modré kolíky na hřišti ?
17.  Která pravidla ( možnosti ) uplatňuji, když leží míč v ”červené zóně” ?
18.  Která pravidla ( možnosti ) uplatňuji, když leží míč ve ”žluté zóně” ?
19.  Která pravidla ( možnosti ) uplatňuji, když leží míč v ”modré zóně” ?
20.  Co musím udělat s vyseknutým ”řízkem” trávy po ráně na ”Fairway” ?
21.  Kdy hraji provizorní míč ?
22.  Jak postupuji, když ztratím míč ?
23.  Jaká pravidla platí při hře z písku a co musím udělat při opuštění pískové překážky ?
24.  Co dělám nejdříve, když přijdu na jamkoviště ?
25.  Kdy leží míč na jamkovišti
26.  Co se stane, když můj míč zasáhne jiný míč ležící na jamkovišti ?
a.  můj míč ležel mimo jamkoviště
b.  můj míč ležel na jamkovišti
27.  Co znamená ”FORE” ?
28.  Co znamená ”PAR” ?

blade [blejd]
železné hole, jejichž konstrukce je založena na úzkém profilu hlavy hole bez zadní dutiny. Tento design podporuje výbornou schopnost tvarovat rány ovšem na úkor tolerance úderů mimo střed a vlastní velikosti sweetspotu. Proto je určena výhradně pro vyspělé a profesionální hráče.

bounce
úhel patky (podrážky) hole proti zemi. Zejména rozhodující u krátkých želez a wedgí, kde míra bounce určuje, jakým způsobem bude hůl klouzat po povrchu či se spíše bude zarývat.

bulge [baldž]
zakřivení úderové plochy hole v horizontální ose (nejčastěji u driverů), které eliminuje boční rotace míče u úderů mimo střed. Viz roll.

cavity back [kavity bek]
konstrukční metoda u želez, kdy je zadní strana (za úderovou plochou) vybrána do dutiny, čímž dojde ke ztenčení úderové plochy a její vyšší pružnosti při úderu a současně rozložení váhy více po obvodu hlavy (tzv. perimeter weighting). Tato konstrukce se používá u holí, u kterých se dosahuje vysoké tolerance při úderech mimo střed. Viz též blade.

driver [drajvr]
nejdelší hůl v sadě, také označována jako dřevo #1, určená pro nejdelší odpaly. Moderní drivery jsou vyráběny nejčastěji z titanu (případně z nerezové oceli) s dutou hlavou o objemech 300-460ccm. Nejvhodnější kombinací je pro ně kompletace s kvalitním grafitovým shaftem.

flex
pružnost shaftu hole. Typicky označován písmeny A-L-R-S-X. Čím je pružnost hole vyšší (je měkčí v ohybu) tím snáze předá energii míči při úderu i při nižší rychlosti švihu, ovšem na úkor přesnosti výsledné rány. Čím je shaft hole tužší, tím je rána přesnější, ovšem pro dostatečný odpal je nutná vyšší rychlost švihu.

flexpoint
též kickpoint. Místo na shaftu hole, na kterém dochází při švihu a úderu k největšímu prohnutí. Čím je flexpoint umístěn blíže k hlavě hole, tím je snažší míč zvednout ze země, rovněž letová dráha míče je vyšší (vhodnější pro začátečníky nebo méně silové hráče, např. ženy). Čím je flexpoint blíže k držadlu, pak má hůl tendenci generovat rány s nižší letovou draou, ovšem i zpravidla s vyšší přesností. To vyhovuje více vyspělejším hráčům.

grip
držadlo hole. Tvarem se liší u patrů (kde se obvykle nechává rovná plocha na přední straně pro lepší zamíření patru) od gripů pro ostatní hole, u kterých je průřez kruhový symetrický. Povrchová úprava se provádí z různých materiálů kombinující přilnavost, pružnost a estetické zpracování.

hybrid
hybridní hůl – konstrukční prvek u moderních holí, které slučují pozitivní vlastnosti želez a dřev využívající přesnost želez a délku odpalu dřev. Hybridní hole (mezi které patří rovněž tzv. utility hole) se dělí na 2 podskupiny: hybridní dřeva a hybridní železa. Liší se typicky délkou použitého shaftu a jeho průměrem.

kickpoint
viz flexpoint.

klon
konstrukční a výrobní metoda (nejen u golfových holí) u které je při návrhu a zpracování výrobku použito metod, materiálů a designových prvků identických nebo velice podobných, jako je tomu u konkurenčních značkových výrobků.

lie [laj]
úhel mezi shaftem hole a zemí. Delší hole mívají menší lie úhel než hole kratší. Lie hole by měla být odpovídajícím způsobem upravena délka shaftu hole odpovídající konkrétní výšce a postoji hráče.

loft
úhel úderové plochy hole vůči kolmici o zemského povrchu (sklon hole). Čím větší úhel, tím odpovídá vyššímu číslu hole.

putter [patr]
speciální hůl určená pro hru na greenu (jamkovišti). Patry jsou nejrůznějších konstrukcí a délek. Nejčastěji se dodává v délce kolem 35″ s přímým nebo dvojitě zahnutým shaftem. Základní typy konstrukcí patrů jsou blade (klasický design) nebo mallet (paličkového typu) využívající lepšího rozložení váhy a zvýšení momentu hybnosti (MOI).

roll
zakřivení úderové plochy hole ve vertikální ose (nejčastěji u driverů), které eliminuje rotace míče při úderu mimo sweetspot. Viz bulge.

shaft [šaft]
násada hole spojující grip s hlavou hole. Základní materiál pro výrobu shaftů je buďto ocel nebo grafit, poslední dobou hlavně pro shafty pro drivery používají vyspělé hybridní materiály kombinující pevnost a nízkou váhu. U shaftu je nutné při výběru vyhodnotit váhu, flex, kick (flex) point odpovídající charakteristikám konkrétního hráče.

sweetspot [svítspot]
optimální místo na úderové ploše hole, kde je zasažení míče nejefektivnější. Moderní hole tuto oblast u holí zvětšují co do největší plochy a tím i umožňují větší toleranci chybných úderů.

torque [tork]
jedná se o vlasnost shaftu – pevnost v krutu (torze). U ocelových shaftů se neudává, vzhledem k torzi blížící se nule. U grafitových shaftů se pohybuje v rozmezí od 2,5 u špiškových shaftů až po 5,0 a více u levnějších modelů. Větší hodnoty mohou přinášet začátčníkům a hráčům s vyšším handicapem pocit větčí měkkosti při úderu a tím i snažší uvedení míče do pohybu ovšem za cenu vyšší nepřesnosti.

wedge [vedž]
nejkratší hole v sadě želez pro hraní krátkých vysokých přihrávek. Lofty těchto holí se pohybují od 52°-68°. Bývají vyráběny z měkčích typů ocelí a slitin (např. bronz) pro lepší cit a přesnost při úderu. Kvalitnější wege bývají dodávány samostatně mimo základní sadu želez.

Test z etikety a pravidel golfu

Jméno:……………………………………………………………………………….

Příjmení: …………………………………………………………………………….

Adresa: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Výsledek:  ANO  /  NE

1)    Kterým směrem smějí být prováděny cvičné švihy?
a)    je zcela jedno kterým směrem
b)    v žádném případě směrem na nějakou osobu
c)    kousek stranou od spoluhráčů

2)    Jak máme postupovat při odpalu spoluhráče
a)    je jedno jak
b)    jít ke svému míči
c)    zaujmout postavení na úrovni hráče a být v klidu

3)    Můžeme táhnout golfový vozík přes odpaliště?
a)    ano
b)    ne

4)    Co rozumíme pod pojmem „Pitch Mark“ popř. „Ball Mark“?
a)    poškození jamkovitě neopatrným pohybem hráčů
b)    předmět (tzv. markovátko) k označení g. míče
c)    poškozené místo na jamkovišti způsobené dopadem g. míče

5)    Který oděv zásadně nepatří na golfové hřiště
a)    kalhoty s puky
b)    polokošile s límečkem
c)    modré džíny

6)    Zahráli jsme míč, který svou dráhou letu míří k lidem na druhém odpališti. Co provedeme ?
a)    zakřičíme Fore (fór) co nejvíce to jde
b)    zakřičíme Fore (fór) jen v případě, že nebudu nikoho rušit při hře
c)    nezakřičím nic abych nerušil spoluhráče

7)    Může se na golfovém hřišti používat mobilní telefon ?
a)    ano
b)    ne

8)    Co provedeme jako první věc po příchodu na jamkovitě ?
a)    vytáhneme praporkovou tyč
b)    dohrajeme míček do jamky
c)    opravíme stopu po dopadu míče

9)    Co na hřišti označují červené kolíky ?
a)    nebezpečí úrazu
b)    příčná vodní překážka
c)    podélná vodní překážka

10)     Jak dlouho smí hráč, spoluhráč hledat míč ?
a)     tak dlouho dokud jej nenajde
b)     max. 5 minut
c)     tak dlouho, pokud nebrzdí hráče za sebou

11)     Může se hráč při přípravě  úderu v písečné překážce dotknout písku ?
a)     ano
b)     ne

12) Jak je vyznačena hranice hřiště ?
a)     žlutými kolíky
b)     modrými kolíky
c)     bílými kolíky

13)     Kolik možností má hráč v situaci „ míč v podélné vodní překážce ?
a)     1
b)     3
c)     5

14) V jakém pořadí je hráno z odpaliště v průběhu hry ?
a)     jedno jak
b)     vždy s nejlepším výsledkem, kterého dosáhl na předchozí jamce
c)     podle stáří

15) Kdy leží míč na jamkovišti ?
a)     když je celým svým objemem na jamkovišti
b)     když se jakoukoliv částí dotýká jamkovitě

16)     Jaký je trest za zasažení vlastního golfového bagu ?
a)     žádný
b)     jedna trestná rána
c)     dvě trestné rány

17)     Musí se hráč vracet k místu, odkud byla hrána předchozí rána, když svůj  míč do 5ti minut nenašel ?
a)    ne
b)    ano

18)     Které z následujících předmětů jsou volné přírodní předměty ?
a)     ohryzek od jablka
b)     jehličí
c)     plechovka od piva

19)     Jak může hráč postupovat, když jeho míč leží v náhodné vodě ?
a)     spustí míč beztrestně za náhodnou vodu
b)     spustí míč beztrestně na délku dvou holí od místa, kudy míč vnikl do náhodné   vody
c)     spustí míč beztrestně na délku jedné hole od nejbližšího místa úlevy

20)     Co se stane, když hráč při úderu zasáhne svůj míč dvakrát ?
a)     hráč obdrží dvě trestné rány
b)     není žádný trest, hráč si započte jednu ránu
c)     hráč si započte jednu ránu a připočítá si jednu trestnou ránu

21)     Kdy může hráč prohlásit svůj míč za nehratelný ?
a)     nikdy
b)     kdykoliv
c)     jen ve křoví nebo v blízkosti mladých stromků

22)     Které z následujících předmětů jsou pohyblivé závady ?
a)     pecka od broskve
b)     hrábě v písku
c)     plechovka od piva

23)     Bílé kolíky označující hranici hřiště jsou :
a)     pohyblivé závady – mohou se odstranit
b)     pevné předměty, které se odstraňovat nesmějí
c)     nepohyblivé závady, hráč má právo na ulevu

24) Jak řešíme situaci „ míč za hranicí hřiště ,,?
a)     vrací se k místu, odkud byla hrána předchozí rána
b)     spustí míč ve vzdálenosti dvou holí v místě kde míč protnul hranici hřiště  s připočtením dvou trestných ran
c)     vrací se k místu, odkud byla hrána předchozí rána s připočtením jedné trestné rány

25)     Kolik golfových holí může mít hráč ve svém bagu ?
a)     minimálně 14
b)     maximálně 14
c)     maximálně 15