Subscribe

Přihláška

Toto je přihláška k řádnému členství v GC Davis. Pro vyplnění nezapomeňte vybrat o jaké členství máte zájem a uvést pravdivé údaje o Vaší osobě.

  O jaké členství máte zájem? (vyžadováno):

  Požadujete registraci v ČGF (+1800,- pouze první rok) (vyžadováno):

  Titul:

  Vaše jméno (vyžadováno):

  Váš email (vyžadováno):

  Mobilní telefon:

  Datum narození:

  Číslo popisné:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  Domácí klub:

  HCP:

  Registrační číslo ČGF:

  Kdo Vás doporučil?:

  Jak jste se dozvěděl/a o našem klubu?:

  Souhlasím, aby Golf club Davis, z.s. IČO 65992997 se sídlem U hranic 1458/17, Strašnice, 100 00 Praha, spolek zapsaný pod sp. zn. L 7800 vedená u Městského soudu v Praze, dle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zpracovával mnou uvedené veškeré údaje pro účely komunikace a marketingové komunikace týkající se řádného členství v GC DAVIS. Souhlasím s přenosem osobních údajů a informací elektronickými zprávami (formou e-mailu či SMS zprávy) za účelem vytvoření řádného členství ve spolku v souladu s Ochranou osobních údajů GC DAVIS. (vyžadováno):

  captcha