Subscribe

Přihláška

Toto je přihláška k řádnému členství v GC Davis. Pro vyplnění nezapomeňte vybrat o jaké členství máte zájem a uvést pravdivé údaje o Vaší osobě.

O jaké členství máte zájem? (vyžadováno):

Požadujete registraci v ČGF (+1800,- pouze první rok) (vyžadováno):

Titul:

Vaše jméno (vyžadováno):

Váš email (vyžadováno):

Mobilní telefon:

Datum narození:

Číslo popisné:

Ulice:

Město:

PSČ:

Domácí klub:

HCP:

Registrační číslo ČGF:

Kdo Vás doporučil?:

Jak jste se dozvěděl/a o našem klubu?:

Souhlasím, aby Golf club Davis, z.s. IČO 65992997 se sídlem U hranic 1458/17, Strašnice, 100 00 Praha, spolek zapsaný pod sp. zn. L 7800 vedená u Městského soudu v Praze, dle ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zpracovával mnou uvedené veškeré údaje pro účely komunikace a marketingové komunikace týkající se řádného členství v GC DAVIS. Souhlasím s přenosem osobních údajů a informací elektronickými zprávami (formou e-mailu či SMS zprávy) za účelem vytvoření řádného členství ve spolku v souladu s Ochranou osobních údajů GC DAVIS. (vyžadováno):

captcha