Subscribe

Přihláška

Toto je přihláška k řádnému členství v GC Davis. Pro vyplnění nezapomeňte vybrat o jaké členství máte zájem a uvést pravdivé údaje o Vaší osobě.

O jaké členství máte zájem? (vyžadováno):

Požadujete registraci v ČGF (+1800,- pouze první rok) (vyžadováno):

Titul:

Vaše jméno (vyžadováno):

Váš email (vyžadováno):

Mobilní telefon:

Datum narození:

Rodné číslo:

Číslo popisné:

Ulice:

Město:

PSČ:

Domácí klub:

HCP:

Registrační číslo ČGF:

Kdo Vás doporučil?:

Jak jste se dozvěděl/a o našem klubu?:

Poznámka:

Souhlasím se zpracováním a uložením mých osobních údajů dle platné legislativy, využitím e-mailové adresy pro marketingové účely a s podmínkami pro členství. (vyžadováno):

captcha