Subscribe

Ochrana osobních údajů

Jak získáváme Vaše údaje?

Všechny údaje získáváme na základě Vámi vyplněné přihlášky pro řádná členství GC DAVIS. Přihlášku vyplňujete přímo na serveru Golf Clubu Davis bez využití prostředníků.

Chcete požádat o vymazání účtu?

Napište nám Vaši žádost na e-mailovou adresu clenstvi@gcdavis.cz a my s Vámi vše vyřešíme.

Co jsou to osobní údaje?

Jsou to veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.

Co je to zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů jsou operace nebo soubor operací jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení.

Jaké osobní údaje a proč zpracovává GC DAVIS?

Osobní údaje zpracováváme za účelem registrace fyzické osoby v zapsaném spolku Golf Club Davis, popřípadě za účelem zprostředkované registrace fyzické osoby do České Golfové Federace. Zároveň využíváme osobní údaje pro přímý marketing a podobné marketingové aktivity.

Z údajů, které nám dobrovolně poskytujete, využíváme k výše uvedeným účelům následující:

 • Jméno a přijmení, titul fyzické osoby
 • E-mailovou adresu, telefonní číslo
 • Adresu fyzické osoby, domácí golfový klub, Registrační číslo ČGF
 • IP adresu a informace o zařízení, ze kterého vstupujete na webové portály GC DAVIS

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytným požadavkem pro samotnou registraci do klubu GC DAVIS nebo do ČGF a následného plnění z naší strany.

Souhlas ke zpracování údajů?

V současné době nikoli, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v režimech, k nimž výslovný souhlas nepotřebujeme.

Co je přímý marketing?

Přímý marketing je možnost oslovování našich zákazníků s nabídkou golfových turnajů, golfových produktů, akčních nabídek v podobě slevových akcí a podobně. V rámci aktivit GC DAVIS jsou pomocí přímého marketingu zasílány i informativní e-maily týkající klubového života, práv a povinností členů.

Přímý marketing provádíme pomocí newsletterů, které jsou zasílány na e-mailovou adresu, kterou jsem získaly o Vás při vyplňování přihlášky.

Vaším právem a možností je odhlášení od newsletterových e-mailů pomocí odkazu umístěného v těle e-mailu.

Kdo je to správce a kdo má přístup k mým osobním údajům?

Správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky. Správcem Vašich osobních údajů je Golf Club Davis, U Hranic 17/1458, 100 00, Praha 10 – Strašnice, registrovaná na MV čj.II/S-OS/1-31141/96R. Zpracovatelem osobních údajů v případě registrace do České Golfové Federace je GOLF COURSE MANAGEMENT s.r.o., IČO: 25426150, Litoměřická kotlina 386, Terezín.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje registrovaných členů uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro úspěšnou registraci do Golf Clubu Davis, resp. ČGF. Identifikační osobní údaje, jako jsou jméno, přijmení, adresa a e-mailová adresa jsou uchovávány po celou dobu trvání řádného členství v Golf Clubu Davis. Po skončení trvání řádného členství v GC DAVIS jsou uchovávány pouze nezbytné údaje například z důvodu zákonné evidence.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na:

Právo na informace o zpracování

Pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách.

Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu či výmaz

 • máte právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování
 • zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti
 • pokud již pominul výše popsaný účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, máte právo na jejich výmaz

Právo vznést námitku

 • námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy
 • na základě námitky je GC DAVIS, v případě její oprávněnosti, povinnen zpracování Vašich osobních údajů ukončit

Právo na přenositelnost údajů

 • pokud vznesete žádost o předání osobních údajů jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte

Právo podat stížnost u ÚOOÚ

 • kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

Právo na omezení zpracování

 • v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění

Právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů

 • Právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody

Naše kontaktní údaje

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy clenstvi@gcdavis.cz nebo na telefonním čísle 777 858 655. V souladu s právními předpisy jsme jmenovali tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, který je nezávislý a má na starosti dohled nad tím, aby náš spolek nakládal s osobními údaji tak, jak má. Pověřencem je pan Ladislav Davídek (davidek.v@seznam.cz).