Subscribe

Dva yardy v poušti

To se vám takhle sejde pár milionářů v Dubai a začnou střílet drivy na 2 yardy (1,82 m) širokou fairway vzdálenou cca 325 yardů (297.18 m). Jen pro představu – startovací úhel, do kterého se musíte trefit je 0.358° a to si vyžádá opravdu přesnou třelu. Tito chlapíci jsou prostě dobří!

Davis

Leave a Reply